NLEN
Actueel

De Roo vernieuwt zich en gaat verhuizen!

Lees meer

Contactgegevens

De Roo Management & Advies BV
Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
T: 088 - 55 22 999
E: info@deroo.nl.

Contactgegevens van de Partners.

Routebeschrijving

werving & selectie
ROC Flevoland
inAlmere
Stichting Spaarnesant
inHaarlem
ROC Leiden
inLeiden
Stichting Spaarnesant
inHaarlem
Haagse Hogeschool
inDen Haag
Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
inVenlo
Scope Scholengoep Alphen aan den Rijn
inAlphen aan den Rijn
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
inLeiden
Van Brienenoordschool
inRotterdam
Lees meer

Lees meer

Laatste wijziging: 16-09-2014
Openstaande vacatures
 

Hoofd Facilitaire Zaken   (Almere)

Status:
Opdrachtgever:ROC Flevoland
U ontwikkelt het decentrale facilitaire- en veiligheidsbeleid, geeft leiding aan de uitvoering. • stelt beleids- en jaarplannen en een conceptbegrotingen op rekening houdend met het instellingen beleid monitort en ...meer
 

Directeur obs De Molenwiek  (Haarlem)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Spaarnesant
Als directeur bent u het gezicht van de school. U bent het aanspreekpunt voor ouders en omgeving. Als directeur geeft u leiding aan de organisatie- en onderwijsontwikkeling en ...meer

Bestuurssecretaris  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:ROC Leiden
De bestuurssecretaris is werkzaam binnen het bestuursbureau en valt organisatorisch onder het tweehoofdige College van Bestuur (CvB). De Bestuurssecretaris wordt rechtstreeks aangestuurd door het CvB en ...meer

Opleidingsmanager HBO-Rechten  (Den Haag)

Status:
Opdrachtgever:Haagse Hogeschool
De opleidingsmanager is de onderwijskundige leider van de opleiding *. De opleidingsmanager maakt het mogelijk dat docenten optimaal kunnen presteren en inspireert, faciliteert en vergroot het persoonlijk leiderschap van ...meer

Sr. medewerker HR-regelingen en Personeelsadministratie  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Sr. Medewerker HR-regelingen en Personeelsadministratie is een nieuwe functie binnen het Service- en Bestuursbureau met als doel het formatiebeleid voor het personeel (mede) te ontwikkelen en uit te voeren en ...meer

Unitleider Onderwijs Havo  (Alphen aan den Rijn)

Status:
Opdrachtgever:Scope Scholengoep Alphen aan den Rijn
Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde onderwijskundige beleidskaders door: • het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ...meer

Directeur KBS St. Joseph Leiden  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. In de komende periode zal van ...meer

Directeur-bestuurder Van Brienenoordschool  (Rotterdam)

Status:
Opdrachtgever:Van Brienenoordschool
In 2012 is conform de code Goed Onderwijs Bestuur, het uitvoerende gedeelte van het bestuur van het toezichthoudende gescheiden. Hierbij is gekozen voor het one-tier model met een Directeur-bestuurder die bij ...meer
Kandidaten voorgedragen
 

Opleidingsmanager Bestuurskunde & Overheidsmanagement  (Den Haag)

Status:
Opdrachtgever:Haagse Hogeschool
De opleidingsmanager is de onderwijskundige leider van de opleiding. De opleidingsmanager maakt het mogelijk dat docenten optimaal kunnen presteren en inspireert, faciliteert en vergroot het persoonlijk leiderschap van ...meer
 

Directeur obs De Piramide Boerhavewijk  (Haarlem)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Spaarnesant
Als directeur bent u het gezicht van de school. U bent het aanspreekpunt voor ouders en omgeving. Uw betrokkenheid kleurt de dagelijkse gang van ...meer
 

Manager HRM  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:Hogeschool Leiden
Als manager HRM speel je een cruciale rol in het uitdragen en implementeren van de HR visie en doelen. Je bent hiertoe gesprekspartner van het College van Bestuur en ...meer
Vacature ingevuld

Coördinator Arbo & Sociale Veiligheid  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Coördinator Arbo en Sociale Veiligheid is een nieuwe functie met als doel de centrale regie te kunnen voeren over het Arbobeleid en de sociale veiligheid (schoolveiligheid) op ...meer
 

Manager De Open Hof  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:Zorggroep Amsterdam Oost ZGAO
Taken en verantwoordelijkheid: • ontwikkeling en uitvoering van professionele, gastvrije en efficiënte dienstverlening aan cliënten conform missie en visie van ZGAO • zorgdragen voor gemotiveerd en op ...meer

Beleidsmedewerker ICT  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Beleidsmedewerker ICT ontwikkelt het beleid voor de ICT diensten en services voor de organisatie en de toepassing van ICT in het onderwijsleerproces, voert de regie op overeengekomen dienstverlening met ...meer

Coördinator/Adviseur Huisvesting  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Coördinator/Adviseur Huisvesting is een nieuwe functie met als doel op centraal niveau huisvestingsbeleid te ontwikkelen, de totale huisvestingsportefeuille te beheren en ...meer

Senior Financieel Medewerker  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Senior Financieel Medewerker is een nieuwe functie met als doel de financiële administratie in te richten, de projectadministraties op te zetten, de financiële rapportages aan te leveren en ...meer

Medewerker HR (tijdelijk)  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Medewerker HR is een tijdelijke functie binnen het Service- en Bestuursbureau met als doel gedurende maximaal een jaar de HR afdeling te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, regelingen en ...meer

Directeur basisschool De Meander  (Delfgauw)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Scholengroep Holland
De directeur heeft affiniteit met de identiteit van De Meander. Hij/zij koestert de ‘parels’ - zoals het maatjessysteem, de plusklas en de ouderbetrokkenheid - en ...meer

Rector Rsg Wiringherlant   (Wieringerwerf)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs NoordHollandNoord
De rector:- vormt samen met de plaatsvervangend rector en vier afdelingsleiders de directie van Rsg Wiringherlant, - is integraal verantwoordelijk voor de school en is lid van het college van ...meer

Directeur EOZ Bonaire (Caribisch Nederland)  (Kralendijk, Bonaire)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ)
De directeur ressorteert direct onder het Algemeen Bestuur van het EOZ. De directeur vormt samen met de manager Ondersteuning & Begeleiding en ...meer
 

Financial Officer  (Noorden van het land)

Status:
Opdrachtgever:Vertrouwelijk
Inventariseren • Informeert zich over relevante in- en externe ontwikkelingen, signaleert (dreigende) overschrijdingen van de begroting en adviseert over gewenste aanpassingen, mogelijkheden tot correctie en ...meer
 

Locatiemanager  (Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede)

Status:
Opdrachtgever:Stichting QuaRijn
SPOED - uw reactie uiterlijk 25 maart 2014Stichting QuaRijn, in 2009 ontstaan uit een fusie van Quarijn en Rijnheuvel, levert een breed pakket aan diensten binnen een continuüm van ...meer
 

Teamleider Financiële Administratie  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider financiële administratie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van een team van 38 personen, waarbij je zorgt voor een efficiënte en effectieve inzet van ...meer
 

Lid RvT / Toezichthouder  (Zevenaar)

Status:
Opdrachtgever:SPO De Liemers
Een uitgebreide profielschets kunt u opvragen door een email te sturen naar Wilma Jaspers wjaspers@deroo.nl ...meer
 

Beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:ROC TOP
De Beleidsadviseur is (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van onderwijs, examinering en kwaliteitsborging. De Beleidsadviseur ondersteunt collega’s op team-, domein en centraal niveau bij ...meer
 

Bestuurssecretaris  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:ROC TOP
De Bestuurssecretaris ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming door het College van Bestuur (CvB). Hij/zij draagt bij aan een adequate besluitvorming en uitvoering ervan gericht op het realiseren van ...meer
 

Bestuurder  (Wijk bij Duurstede)

Status:
Opdrachtgever:Stichting QuaRijn
Als belangrijkste opdrachten voor de nieuw te benoemen bestuurder, naast de reguliere taken van een bestuurder, gelden: • Het op inspirerende en voor iedereen begrijpelijke wijze aansturen van de implementatie van ...meer
 

Medewerker Communicatie en PR  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Als medewerker communicatie en PR ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van SSONML. Je denkt mee op beleidsmatig niveau en ...meer
 

Directeur  (Hoorn)

Status:
Opdrachtgever:Samenwerkingsverband VO West-Friesland
Taken en verantwoordelijkheden • Levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming, de implementatie en (het bewaken van) de uitvoering van het ondersteuningsplan • Zorgt voor een goede coördinatie en ...meer
 

Bestuurder  (Den Haag)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
In verband met het voorgenomen terugtreden van de huidige functionaris, zijn wij voor de Scholengroep Den Haag Zuid-West op zoek naar een BESTUURDER Het bestuur bestaat uit één persoon en ...meer
 

Teamleider Beleid, Control en Audits  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Waternet
De afdeling Financiën bestaat uit de teams: • Beleid, Control en Audits • Financiële Administratie • Inkoop • Magazijn en Logistiek Het afdelingshoofd stuurt de teamleiders van ...meer
 

Bestuurslid Marketing & Communicatie  (Vertrouwelijk)

Status:
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid Marketing & Communicatie maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en ...meer
 

Voorzitter College van Bestuur  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie: Het CvB bestaat uit één persoon en stuurt rechtstreeks het Bestuursbureau en de drie directeuren aan die verantwoordelijk zijn voor de drie scholen. Het Bestuursbureau van ...meer
 

Lid Raad van Toezicht  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
• Onderschrijft de openbare identiteit en het doel van de stichting en draagt met betrokkenheid en op strategisch niveau bij aan het debat hierover; • Heeft juridische kennis van ...meer
 

Adviseur Kwaliteit en Veiligheid - ingevuld  (Maastricht)

Status:
Opdrachtgever:Stichting GkD/Vivre i.o.
De Adviseur Kwaliteit & Veiligheid is lid van de concernstaf. De concernstaf bestaat uit strategische adviseurs op het gebied van kwaliteit & veiligheid, finance, HR, informatiemanagement en ...meer
 

Treasurer - woningcorporatie Mitros - Ingevuld  (Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Mitros
De afdeling Financiën & Control bestaat uit ca. 11 FTE met totaal 13 betrokken medewerkers waaronder een Bedrijfsfiscalist, Business Controller, Projectcontroller, Financieel Adviseur, Internal Auditor, Kwaliteitsmedewerker en ...meer
 

Facilitair Manager - ZGAO - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Zorggroep Amsterdam Oost ZGAO
Taken en verantwoordelijkheid: • aansturing van de medewerkers in het realiseren van hun doelstellingen; • zorgdragen voor gemotiveerd en op hun taken berekend personeel; • het leveren van ...meer
 

Directeur Da Vinci College Lammenschans - Ingevuld  (Leiden )

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden houdt 4 scholen in stand met 2 brinnummers. Het betreft het Leonardo College (brinnummer 20CL) en ...meer
 

Teamleider Meldkamer - Waternet - Ingevuld  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider stuur je het meldkamerteam aan dat bestaat uit 20 medewerkers waaronder twee coördinatoren. Een snelle en klantgerichte afhandeling is belangrijk voor het imago van ...meer
 

Voorzitter VSenV - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Vereniging van Schrijvers en Vertalers
De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) behartigt de belangen van schrijvers en vertalers in het algemeen en die van haar leden in ...meer
 

Controller - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld  (Venlo)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Controller werkt nauw samen met de Bestuurssecretaris en voor wat betreft het financiële domein, maar ook ten aanzien van de andere bedrijfsvoeringsgebieden, met ...meer
 

Bestuurssecretaris - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld  (Venlo)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Bestuurssecretaris werkt nauw samen met de (parttime) Controller en de Manager Service- en Bestuursbureau. Ook dit zijn nieuwe functies die de organisatie moeten versterken en ...meer
 

Rector Leonardo College - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden houdt 4 scholen in stand met 2 brinnummers. Het betreft het Leonardo College en het Da Vinci College met ...meer
 

Teamleider Facilitaire Zaken - Waternet - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider facilitaire zaken ben je verantwoordelijk voor het aansturen van 24 medewerkers. De focus ligt op het verbeteren van de klantgerichtheid en op het ontwikkelen van de medewerkers in ...meer
 

Manager Service- en Bestuursbureau - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld  (Venlo)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Manager Service- en Bestuursbureau zal leiding gaan geven aan de beleidsmedewerkers gericht op ...meer
 

Algemeen Directeur - Atletiekunie - Ingevuld  (Arnhem, Nationaal Sportcentrum Papendal)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Nederlandse Atletiek Unie
• Geeft leiding aan het Management Team van het bondsbureau van de Atletiekunie (40 fte, 150 vrijwilligers (regiotrainers, officials etc.); • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van ...meer
 

Basisschool directeur Vondelschool - Ingevuld  (Aerdenhout)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:STOPOZ
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en ...meer
 

Directeur KBS Pacelli - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. In de komende periode zal van ...meer
 

Directeur Bonaventuracollege - vestiging Mariënpoelstraat - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Taken en verantwoordelijkheden vestigingsdirecteur: Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de vestiging door: • Het vertalen van ...meer
 

Afdelingsdirecteur HAVO Leerjaar 2-3 - Ingevuld  (Uden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Udens College
Werkzaamheden afdelingsdirecteur De afdelingsdirecteur, in de dagelijkse praktijk intern aangeduid als "afdelingsleider", is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling en • draagt zorg voor de uitvoering van het sectorbeleidsplan met ...meer
 

Hoofd Personeel & Organisatie VOvA - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
Taken en verantwoordelijkheden • Leiding geven aan de afdeling P&O, bestaande uit drie personeelsconsulenten en twee medewerkers personeels- en salarisadministratie (ca. 3.5 fte). • Zorgdragen voor de ontwikkeling, profilering en ...meer
 

Directeur Bedrijfsvoering MBO College Centrum - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
U bent als directeur bedrijfsvoering vanuit de portefeuille bedrijfsvoering onder leiding van en in samenwerking met de voorzitter/directeur onderwijs verantwoordelijk voor de organisatie. Daarnaast draagt u bij aan de strategieontwikkeling van ...meer
 

Directeur Trajectum College -Ingevuld  (Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Nuovo
Plaats in de organisatie De directeur vormt samen met twee teamleiders het management team en stuurt rechtstreeks het team OOP aan. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van ...meer
 

Manager welzijn en kinderopvang - Trema - Ingevuld  (Nieuwendijk)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Trema
Plaats in de organisatie De manager welzijn en kinderopvang rapporteert aan de directeur-bestuurder en vormt samen met hem en de controller het strategisch Management Team. Dit strategisch MT maakt samen met ...meer
 

Directeur Via Nova College - Ingevuld  (Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Nuovo
Plaats in de organisatie De directeur vormt samen met de vijf teamleiders het managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van de school en ...meer
 

Directeur R.K. Basisschool Bernardus - Ingevuld  (Zoeterwoude-Rijndijk)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Taken en verantwoordelijkheid • U bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van SKOL. • U verbetert de kwaliteit van ...meer
 

Hoofd Financiën / Controller - Ingevuld  (ROC van Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Taken en verantwoordelijkheid • Het adviseren van de directie op financieel-economisch gebied o.a. bij middellange en lange termijn besluiten, over het ontwerp van de kostprijssystematiek van ...meer
 

Directeur Visser 't Hooft Lyceum - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Visser 't Hooft Lyceum (SCOL)
De directeur geeft leiding aan het managementteam, is verantwoordelijk voor de locatie en geeft daaraan integraal leiding. Hij/zij is verantwoordelijk voor het pedagogisch didactisch klimaat, het personeel en ...meer
 

Opleidingsmanager Academie Verloskunde (AVAG) - Ingevuld  (Groningen)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Academie Verloskunde (AVAG)
Positionering: Rechtstreeks vallend onder de directeur AVAG. Stuurt docententeam aan betreffende de locatie Groningen bestaande uit 20 personen. Stuurt een team van ...meer
 

Algemeen bestuurslid - Ingevuld  (Patiëntenorganisatie Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en ...meer
 

Hoofd Vastgoedbeheer - Ingevuld  (Zorginstelling Amersfoort)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:'s Heeren Loo
Doel van de functie • Het op stimulerende en coachende wijze (integraal) leidinggeven van het organisatieonderdeel. • Het vormgeven en aansturen van het beheer en onderhoud van ...meer
 

Bestuurssecretaris - Ingevuld  (Zorginstelling Maastricht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Vivre
Plaats in de organisatie De bestuurssecretaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en is lid van het MT. Taken en verantwoordelijkheid: • ondersteunen en adviseren van de Raad van ...meer
 

Secretaris/fondsmanager Stichting Elisabeth Strouven - Ingevuld  (Maastricht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Vivre
Taken van de secretaris: • het zowel in het voortraject als qua uitvoering zelfstandig afwikkelen van aanvragen voor financiële ondersteuning binnen de gestelde randvoorwaarden; • het zelfstandig voorbereiden van ...meer
 

Lid Raad van Toezicht stichting ZWN (vrijescholen Zuidwest Nederland) - Ingevuld  (Den Haag)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
De Stichting ZWN is de koepel voor drie vrijescholen in het voortgezet onderwijs in Den Haag, Rotterdam en Leiden. In totaal volgen er 1.700 leerlingen voortgezet onderwijs, en ...meer
 

Directeur Financiën - Ingevuld  (ROC Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
De resultaatgebieden Als directeur Financiën bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjaren financieelbeleid. • U bent verantwoordelijk voor een solide financiële positie van ...meer
 

Hoofd Vastgoedmanagement - Ingevuld  (Zorginstelling Amersfoort)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:'s Heeren Loo
Doel van de functie • Het op stimulerende en coachende wijze (integraal) leidinggeven van het organisatieonderdeel. • Het vormgeven van de strategische ontwikkeling van het zorgvastgoed. • Het vormgeven en ...meer
 

Manager Thialf / Sportstad Heerenveen - Ingevuld  (Heerenveen)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Thialf
Voor deze veelzijdige functie, rapporterend aan de Algemeen Directeur Sportstad, zoeken wij een enthousiaste, gedreven manager die zowel leiding kan geven aan de Thialf organisatie (ongeveer 20 medewerkers), alsmede zorg kan ...meer
 

Manager Wonen, Welzijn, Zorg - Ingevuld  (Tegelen)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Zorggroep Noord- en Midden Limburg, Regio Tegelen
• Integraal en hiërarchisch leidinggeven aan teamleiders en indirect aan de medewerkers; • Budgetverantwoordelijk en kwaliteitverantwoordelijk voor het zorgnetwerk; • Opstellen en ...meer
 

Rector Vrije School Den Haag VO - Ingevuld  (Den Haag)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
De rector heeft de eindverantwoordelijkheid van de VO-vestiging en rapporteert aan de bestuurder/algemeen directeur. Hij/zij geeft leiding aan het nieuwe managementteam bestaande uit een coördinator bedrijfsvoering, een coördinator onderwijs en ...meer
Recente artikelen
op6-2-2014 11:42
8214 bekeken | 1 reacties
op31-10-2013 10:38
3988 bekeken | 0 reacties
op10-9-2013 14:20
1884 bekeken | 0 reacties
PXL Communicatie Otys Recruiting Technology
Cookies accepterenClose
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring.

Geef hieronder aan of u toestemming wilt geven voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, laat dan de checkbox leeg. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.