NLEN
werving & selectie
ROC Flevoland
inAlmere
Stichting Spaarnesant
inHaarlem
Stichting Spaarnesant
inHaarlem
Haagse Hogeschool
inDen Haag
Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
inVenlo
Scope Scholengoep Alphen aan den Rijn
inAlphen aan den Rijn
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
inLeiden
Van Brienenoordschool
inRotterdam
Lees meer

Lees meer

Laatste wijziging: 01-10-2014
Openstaande vacatures

Directeur obs De Molenwiek

Locatie:Haarlem
Opdrachtgever:Stichting Spaarnesant
Als directeur bent u het gezicht van de school. U bent het aanspreekpunt voor ouders en omgeving. Als directeur geeft u leiding aan de organisatie- en onderwijsontwikkeling en ...meer

Opleidingsmanager HBO-Rechten

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Haagse Hogeschool
De opleidingsmanager is de onderwijskundige leider van de opleiding *. De opleidingsmanager maakt het mogelijk dat docenten optimaal kunnen presteren en inspireert, faciliteert en vergroot het persoonlijk leiderschap van ...meer

Sr. medewerker HR-regelingen en Personeelsadministratie

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Sr. Medewerker HR-regelingen en Personeelsadministratie is een nieuwe functie binnen het Service- en Bestuursbureau met als doel het formatiebeleid voor het personeel (mede) te ontwikkelen en uit te voeren en ...meer

Unitleider Onderwijs Havo

Locatie:Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever:Scope Scholengoep Alphen aan den Rijn
Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde onderwijskundige beleidskaders door: • het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ...meer

Directeur KBS St. Joseph Leiden

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. In de komende periode zal van ...meer

Directeur-bestuurder Van Brienenoordschool

Locatie:Rotterdam
Opdrachtgever:Van Brienenoordschool
In 2012 is conform de code Goed Onderwijs Bestuur, het uitvoerende gedeelte van het bestuur van het toezichthoudende gescheiden. Hierbij is gekozen voor het one-tier model met een Directeur-bestuurder die bij ...meer
Kandidaten voorgedragen

Hoofd Facilitaire Zaken

Locatie:Almere
Opdrachtgever:ROC Flevoland
U ontwikkelt het decentrale facilitaire- en veiligheidsbeleid, geeft leiding aan de uitvoering. • stelt beleids- en jaarplannen en een conceptbegrotingen op rekening houdend met het instellingen beleid monitort en ...meer
 

Opleidingsmanager Bestuurskunde & Overheidsmanagement

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Haagse Hogeschool
De opleidingsmanager is de onderwijskundige leider van de opleiding. De opleidingsmanager maakt het mogelijk dat docenten optimaal kunnen presteren en inspireert, faciliteert en vergroot het persoonlijk leiderschap van ...meer
 

Directeur obs De Piramide Boerhavewijk

Locatie:Haarlem
Opdrachtgever:Stichting Spaarnesant
Als directeur bent u het gezicht van de school. U bent het aanspreekpunt voor ouders en omgeving. Uw betrokkenheid kleurt de dagelijkse gang van ...meer
 

Manager HRM

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Hogeschool Leiden
Als manager HRM speel je een cruciale rol in het uitdragen en implementeren van de HR visie en doelen. Je bent hiertoe gesprekspartner van het College van Bestuur en ...meer
Vacature ingevuld

Bestuurssecretaris - ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:ROC Leiden
De bestuurssecretaris is werkzaam binnen het bestuursbureau en valt organisatorisch onder het tweehoofdige College van Bestuur (CvB). De Bestuurssecretaris wordt rechtstreeks aangestuurd door het CvB en ...meer

Coördinator Arbo & Sociale Veiligheid - ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Coördinator Arbo en Sociale Veiligheid is een nieuwe functie met als doel de centrale regie te kunnen voeren over het Arbobeleid en de sociale veiligheid (schoolveiligheid) op ...meer
 

Manager De Open Hof - ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Zorggroep Amsterdam Oost ZGAO
Taken en verantwoordelijkheid: • ontwikkeling en uitvoering van professionele, gastvrije en efficiënte dienstverlening aan cliënten conform missie en visie van ZGAO • zorgdragen voor gemotiveerd en op ...meer

Beleidsmedewerker ICT - ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Beleidsmedewerker ICT ontwikkelt het beleid voor de ICT diensten en services voor de organisatie en de toepassing van ICT in het onderwijsleerproces, voert de regie op overeengekomen dienstverlening met ...meer

Coördinator/Adviseur Huisvesting - ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Coördinator/Adviseur Huisvesting is een nieuwe functie met als doel op centraal niveau huisvestingsbeleid te ontwikkelen, de totale huisvestingsportefeuille te beheren en ...meer

Senior Financieel Medewerker - ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Senior Financieel Medewerker is een nieuwe functie met als doel de financiële administratie in te richten, de projectadministraties op te zetten, de financiële rapportages aan te leveren en ...meer

Medewerker HR (tijdelijk) - ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
De Medewerker HR is een tijdelijke functie binnen het Service- en Bestuursbureau met als doel gedurende maximaal een jaar de HR afdeling te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, regelingen en ...meer

Directeur basisschool De Meander - ingevuld

Locatie:Delfgauw
Opdrachtgever:Stichting Scholengroep Holland
De directeur heeft affiniteit met de identiteit van De Meander. Hij/zij koestert de ‘parels’ - zoals het maatjessysteem, de plusklas en de ouderbetrokkenheid - en ...meer

Rector Rsg Wiringherlant - ingevuld

Locatie:Wieringerwerf
Opdrachtgever:Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs NoordHollandNoord
De rector:- vormt samen met de plaatsvervangend rector en vier afdelingsleiders de directie van Rsg Wiringherlant, - is integraal verantwoordelijk voor de school en is lid van het college van ...meer

Directeur EOZ Bonaire (Caribisch Nederland) - ingevuld

Locatie:Kralendijk, Bonaire
Opdrachtgever:Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ)
De directeur ressorteert direct onder het Algemeen Bestuur van het EOZ. De directeur vormt samen met de manager Ondersteuning & Begeleiding en ...meer
 

Financial Officer - ingevuld

Locatie:Noorden van het land
Opdrachtgever:Vertrouwelijk
Inventariseren • Informeert zich over relevante in- en externe ontwikkelingen, signaleert (dreigende) overschrijdingen van de begroting en adviseert over gewenste aanpassingen, mogelijkheden tot correctie en ...meer
 

Locatiemanager - ingevuld

Locatie:Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede
Opdrachtgever:Stichting QuaRijn
SPOED - uw reactie uiterlijk 25 maart 2014Stichting QuaRijn, in 2009 ontstaan uit een fusie van Quarijn en Rijnheuvel, levert een breed pakket aan diensten binnen een continuüm van ...meer
 

Teamleider Financiële Administratie - ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider financiële administratie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van een team van 38 personen, waarbij je zorgt voor een efficiënte en effectieve inzet van ...meer
 

Lid RvT / Toezichthouder

Locatie:Zevenaar
Opdrachtgever:SPO De Liemers
Een uitgebreide profielschets kunt u opvragen door een email te sturen naar Wilma Jaspers wjaspers@deroo.nl ...meer
 

Beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit - ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:ROC TOP
De Beleidsadviseur is (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van onderwijs, examinering en kwaliteitsborging. De Beleidsadviseur ondersteunt collega’s op team-, domein en centraal niveau bij ...meer
 

Bestuurssecretaris - ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:ROC TOP
De Bestuurssecretaris ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming door het College van Bestuur (CvB). Hij/zij draagt bij aan een adequate besluitvorming en uitvoering ervan gericht op het realiseren van ...meer
 

Bestuurder - ingevuld

Locatie:Wijk bij Duurstede
Opdrachtgever:Stichting QuaRijn
Als belangrijkste opdrachten voor de nieuw te benoemen bestuurder, naast de reguliere taken van een bestuurder, gelden: • Het op inspirerende en voor iedereen begrijpelijke wijze aansturen van de implementatie van ...meer
 

Medewerker Communicatie en PR - ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Als medewerker communicatie en PR ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van SSONML. Je denkt mee op beleidsmatig niveau en ...meer
 

Directeur - ingevuld

Locatie:Hoorn
Opdrachtgever:Samenwerkingsverband VO West-Friesland
Taken en verantwoordelijkheden • Levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming, de implementatie en (het bewaken van) de uitvoering van het ondersteuningsplan • Zorgt voor een goede coördinatie en ...meer
 

Bestuurder - ingevuld

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
In verband met het voorgenomen terugtreden van de huidige functionaris, zijn wij voor de Scholengroep Den Haag Zuid-West op zoek naar een BESTUURDER Het bestuur bestaat uit één persoon en ...meer
 

Teamleider Beleid, Control en Audits - ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Waternet
De afdeling Financiën bestaat uit de teams: • Beleid, Control en Audits • Financiële Administratie • Inkoop • Magazijn en Logistiek Het afdelingshoofd stuurt de teamleiders van ...meer
 

Bestuurslid Marketing & Communicatie - ingevuld

Locatie:Vertrouwelijk
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid Marketing & Communicatie maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en ...meer
 

Voorzitter College van Bestuur - ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie: Het CvB bestaat uit één persoon en stuurt rechtstreeks het Bestuursbureau en de drie directeuren aan die verantwoordelijk zijn voor de drie scholen. Het Bestuursbureau van ...meer
 

Lid Raad van Toezicht - ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
• Onderschrijft de openbare identiteit en het doel van de stichting en draagt met betrokkenheid en op strategisch niveau bij aan het debat hierover; • Heeft juridische kennis van ...meer
 

Adviseur Kwaliteit en Veiligheid - ingevuld

Locatie:Maastricht
Opdrachtgever:Stichting GkD/Vivre i.o.
De Adviseur Kwaliteit & Veiligheid is lid van de concernstaf. De concernstaf bestaat uit strategische adviseurs op het gebied van kwaliteit & veiligheid, finance, HR, informatiemanagement en ...meer
 

Treasurer - woningcorporatie Mitros - Ingevuld

Locatie:Utrecht
Opdrachtgever:Mitros
De afdeling Financiën & Control bestaat uit ca. 11 FTE met totaal 13 betrokken medewerkers waaronder een Bedrijfsfiscalist, Business Controller, Projectcontroller, Financieel Adviseur, Internal Auditor, Kwaliteitsmedewerker en ...meer
 

Facilitair Manager - ZGAO - Ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Zorggroep Amsterdam Oost ZGAO
Taken en verantwoordelijkheid: • aansturing van de medewerkers in het realiseren van hun doelstellingen; • zorgdragen voor gemotiveerd en op hun taken berekend personeel; • het leveren van ...meer
 

Directeur Da Vinci College Lammenschans - Ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden houdt 4 scholen in stand met 2 brinnummers. Het betreft het Leonardo College (brinnummer 20CL) en ...meer
 

Teamleider Meldkamer - Waternet - Ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider stuur je het meldkamerteam aan dat bestaat uit 20 medewerkers waaronder twee coördinatoren. Een snelle en klantgerichte afhandeling is belangrijk voor het imago van ...meer
 

Voorzitter VSenV - Ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Vereniging van Schrijvers en Vertalers
De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) behartigt de belangen van schrijvers en vertalers in het algemeen en die van haar leden in ...meer
 

Controller - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Controller werkt nauw samen met de Bestuurssecretaris en voor wat betreft het financiële domein, maar ook ten aanzien van de andere bedrijfsvoeringsgebieden, met ...meer
 

Bestuurssecretaris - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Bestuurssecretaris werkt nauw samen met de (parttime) Controller en de Manager Service- en Bestuursbureau. Ook dit zijn nieuwe functies die de organisatie moeten versterken en ...meer
 

Rector Leonardo College - Ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden houdt 4 scholen in stand met 2 brinnummers. Het betreft het Leonardo College en het Da Vinci College met ...meer
 

Teamleider Facilitaire Zaken - Waternet - Ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider facilitaire zaken ben je verantwoordelijk voor het aansturen van 24 medewerkers. De focus ligt op het verbeteren van de klantgerichtheid en op het ontwikkelen van de medewerkers in ...meer
 

Manager Service- en Bestuursbureau - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Manager Service- en Bestuursbureau zal leiding gaan geven aan de beleidsmedewerkers gericht op ...meer
 

Algemeen Directeur - Atletiekunie - Ingevuld

Locatie:Arnhem, Nationaal Sportcentrum Papendal
Opdrachtgever:Nederlandse Atletiek Unie
• Geeft leiding aan het Management Team van het bondsbureau van de Atletiekunie (40 fte, 150 vrijwilligers (regiotrainers, officials etc.); • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van ...meer
 

Basisschool directeur Vondelschool - Ingevuld

Locatie:Aerdenhout
Opdrachtgever:STOPOZ
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en ...meer
 

Directeur KBS Pacelli - Ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. In de komende periode zal van ...meer
 

Directeur Bonaventuracollege - vestiging Mariënpoelstraat - Ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Taken en verantwoordelijkheden vestigingsdirecteur: Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de vestiging door: • Het vertalen van ...meer
 

Afdelingsdirecteur HAVO Leerjaar 2-3 - Ingevuld

Locatie:Uden
Opdrachtgever:Udens College
Werkzaamheden afdelingsdirecteur De afdelingsdirecteur, in de dagelijkse praktijk intern aangeduid als "afdelingsleider", is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling en • draagt zorg voor de uitvoering van het sectorbeleidsplan met ...meer
 

Hoofd Personeel & Organisatie VOvA - Ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
Taken en verantwoordelijkheden • Leiding geven aan de afdeling P&O, bestaande uit drie personeelsconsulenten en twee medewerkers personeels- en salarisadministratie (ca. 3.5 fte). • Zorgdragen voor de ontwikkeling, profilering en ...meer
 

Directeur Bedrijfsvoering MBO College Centrum - Ingevuld

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
U bent als directeur bedrijfsvoering vanuit de portefeuille bedrijfsvoering onder leiding van en in samenwerking met de voorzitter/directeur onderwijs verantwoordelijk voor de organisatie. Daarnaast draagt u bij aan de strategieontwikkeling van ...meer
 

Directeur Trajectum College -Ingevuld

Locatie:Utrecht
Opdrachtgever:Nuovo
Plaats in de organisatie De directeur vormt samen met twee teamleiders het management team en stuurt rechtstreeks het team OOP aan. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van ...meer
 

Manager welzijn en kinderopvang - Trema - Ingevuld

Locatie:Nieuwendijk
Opdrachtgever:Trema
Plaats in de organisatie De manager welzijn en kinderopvang rapporteert aan de directeur-bestuurder en vormt samen met hem en de controller het strategisch Management Team. Dit strategisch MT maakt samen met ...meer
 

Directeur Via Nova College - Ingevuld

Locatie:Utrecht
Opdrachtgever:Nuovo
Plaats in de organisatie De directeur vormt samen met de vijf teamleiders het managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van de school en ...meer
 

Directeur R.K. Basisschool Bernardus - Ingevuld

Locatie:Zoeterwoude-Rijndijk
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Taken en verantwoordelijkheid • U bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van SKOL. • U verbetert de kwaliteit van ...meer
 

Hoofd Financiën / Controller - Ingevuld

Locatie:ROC van Amsterdam
Opdrachtgever:Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Taken en verantwoordelijkheid • Het adviseren van de directie op financieel-economisch gebied o.a. bij middellange en lange termijn besluiten, over het ontwerp van de kostprijssystematiek van ...meer
 

Directeur Visser 't Hooft Lyceum - Ingevuld

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Visser 't Hooft Lyceum (SCOL)
De directeur geeft leiding aan het managementteam, is verantwoordelijk voor de locatie en geeft daaraan integraal leiding. Hij/zij is verantwoordelijk voor het pedagogisch didactisch klimaat, het personeel en ...meer
 

Opleidingsmanager Academie Verloskunde (AVAG) - Ingevuld

Locatie:Groningen
Opdrachtgever:Academie Verloskunde (AVAG)
Positionering: Rechtstreeks vallend onder de directeur AVAG. Stuurt docententeam aan betreffende de locatie Groningen bestaande uit 20 personen. Stuurt een team van ...meer
 

Algemeen bestuurslid - Ingevuld

Locatie:Patiëntenorganisatie Utrecht
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en ...meer
 

Hoofd Vastgoedbeheer - Ingevuld

Locatie:Zorginstelling Amersfoort
Opdrachtgever:'s Heeren Loo
Doel van de functie • Het op stimulerende en coachende wijze (integraal) leidinggeven van het organisatieonderdeel. • Het vormgeven en aansturen van het beheer en onderhoud van ...meer
 

Bestuurssecretaris - Ingevuld

Locatie:Zorginstelling Maastricht
Opdrachtgever:Vivre
Plaats in de organisatie De bestuurssecretaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en is lid van het MT. Taken en verantwoordelijkheid: • ondersteunen en adviseren van de Raad van ...meer
 

Secretaris/fondsmanager Stichting Elisabeth Strouven - Ingevuld

Locatie:Maastricht
Opdrachtgever:Vivre
Taken van de secretaris: • het zowel in het voortraject als qua uitvoering zelfstandig afwikkelen van aanvragen voor financiële ondersteuning binnen de gestelde randvoorwaarden; • het zelfstandig voorbereiden van ...meer
 

Lid Raad van Toezicht stichting ZWN (vrijescholen Zuidwest Nederland) - Ingevuld

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
De Stichting ZWN is de koepel voor drie vrijescholen in het voortgezet onderwijs in Den Haag, Rotterdam en Leiden. In totaal volgen er 1.700 leerlingen voortgezet onderwijs, en ...meer
 

Directeur Financiën - Ingevuld

Locatie:ROC Amsterdam
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
De resultaatgebieden Als directeur Financiën bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjaren financieelbeleid. • U bent verantwoordelijk voor een solide financiële positie van ...meer
 

Hoofd Vastgoedmanagement - Ingevuld

Locatie:Zorginstelling Amersfoort
Opdrachtgever:'s Heeren Loo
Doel van de functie • Het op stimulerende en coachende wijze (integraal) leidinggeven van het organisatieonderdeel. • Het vormgeven van de strategische ontwikkeling van het zorgvastgoed. • Het vormgeven en ...meer
 

Manager Thialf / Sportstad Heerenveen - Ingevuld

Locatie:Heerenveen
Opdrachtgever:Thialf
Voor deze veelzijdige functie, rapporterend aan de Algemeen Directeur Sportstad, zoeken wij een enthousiaste, gedreven manager die zowel leiding kan geven aan de Thialf organisatie (ongeveer 20 medewerkers), alsmede zorg kan ...meer
 

Manager Wonen, Welzijn, Zorg - Ingevuld

Locatie:Tegelen
Opdrachtgever:Zorggroep Noord- en Midden Limburg, Regio Tegelen
• Integraal en hiërarchisch leidinggeven aan teamleiders en indirect aan de medewerkers; • Budgetverantwoordelijk en kwaliteitverantwoordelijk voor het zorgnetwerk; • Opstellen en ...meer
 

Rector Vrije School Den Haag VO - Ingevuld

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
De rector heeft de eindverantwoordelijkheid van de VO-vestiging en rapporteert aan de bestuurder/algemeen directeur. Hij/zij geeft leiding aan het nieuwe managementteam bestaande uit een coördinator bedrijfsvoering, een coördinator onderwijs en ...meer
Recente artikelen
op6-2-2014 11:42
9111 bekeken | 1 reacties
op31-10-2013 10:38
4431 bekeken | 3 reacties
op10-9-2013 14:20
2272 bekeken | 5 reacties
PXL Communicatie Otys Recruiting Technology
Cookies accepterenClose
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring.

Geef hieronder aan of u toestemming wilt geven voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, laat dan de checkbox leeg. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.